Ф.И.О. Дисциплина Группа
Доц. Алексахин А.В. Экономика производства АРМ-07-1
РПМ-07-1
МЧА-07-2
МТ-07-1
Доц. Вихрова Н.О. Экономика производства КФ-07-1
МКТ-07-1
МКТ-07-1в
МПП-07-1
МПП-07-1в
ППЭ-07-1
ППЭ-07-1в
ТЭМ-07-1
Преп. Высокос Т.В. Экономика производства МО-07-1
МОЦ-07-1
(МО-07-4)
Асс. Бурова Е.Ю. Экономика производства СМ-07-1
СМ-07-2
Асс. Суслов Е.Д. Экономика производства МО-07-2
МО-07-3
Доц. Елисеева Е.Н. Экономика производства МА-07-1
ЭО-07-1
ЭТ-07-1
ММ-07-1
ММ-07-2
МИ-07-1
Ст.преп. Волков М.Н. Экономика производства МЦМ-07-1
МЦМ-07-2
ОПР-07
Доц. Таюрская Е.И. Экономика производства МФ-07-1
ФХ-07-1            
Асс. Мурадов И.В. Экономика производства МО-07-6
Проф. Шайнович О.И. Экономика производства МО-07-5
МО-07-1в
МЦМ-07-1в
ЭЖ-07-1
ЭО-07-1в
ЭТ-07-1в
Проф. Юзов О.В. Экономика Производства МЛ-07-1
МЛ-07-2
МЧ-07-1
МЧ-07-3
МВР-07-1
Преп. Якушева А.В. Экономика производства ПМ-07-1
МП-07-1
МТР-07-1