Международная неделя экономического факультета VSB TU Ostrava

Сотрудники института ЭУПП приняли участие в международной неделе экономического факультета Остравского технологического университета (Чехия), которая прошла в период с 10.10.11 по 14.10.11.
Сотрудники института ЭУПП приняли участие в международной неделе экономического факультета Остравского технологического университета (Чехия), которая прошла в период с 10.10.11 по 14.10.11. В рамках международной недели зав. кафедрами Прикладной экономики и Промышленного менеджмента проф. Ильичев И.П. и проф. Костюхин Ю.Ю. выступили с презентацией об университете и институте ЭУПП, провели переговоры о возможных направлениях сотрудничества с руководителями подразделений экономического факультета. Доцент кафедры Прикладной экономики Шмелева Н.В. прочитала лекцию по теме „Sustainable development” для студентов университета.

С более подробной информацией и программой международной недели можно ознакомиться, воспользовавшись ссылкой: https://www.ekf.vsb.cz/k163/en/okruhy/week/programme/

Также в местной газете SPEKTRUM ROZNOVSKA была опубликована статья об участии делегации ЭУПП в международной неделе.

Tisková zpráva ze dne 17. října 2011.

OSTRAVA — Devětatřicet přednášek zahraničních pedagogů ze dvanácti evropských univerzit bylo nosným programem druhého ročníku International Week, který se konal ve dnech 10. až 14. října 2011 na Ekonomické fakultě VŠB-TUO. Hosté přednášeli budoucím ekonomům v anglickém jazyce v rámci standardního rozvrhu výuky jednotlivých předmětů, přičemž se zaměřili na různé formy a metody učiva.

„Jsem ráda, že jsem se mohla se svými kolegy této mezinárodní akce zúčastnit,” řekla nám Naděžda Šmeleva z moskevské Národní výzkumné technologické univerzity. Potěšilo mne, že na mé přednášce, věnované problematice trvale udržitelného ekonomického rozvoje, byli přítomni čeští i zahraniční studenti spolu s pedagogy z několika evropských univerzit. V půldruhahodinovém bloku jsem si několikrát otestovala, zda budoucí ekonomové rozumí mé přednášce v angličtině a mile mne překvapil jejich zájem, který projevili i po skončení hodiny. Byl to velmi dobrý a inspirující nápad uskutečnit International Week, za jehož organizaci a pozvání bych chtěla vedení Ekonomické fakulty poděkovat," dodala Naděžda Šmeleva.

Univerzitní učitelé z Belgie, Dánska, Francie, Itálie, Německa, Nizozemí, Polska, Portugalska, Ruska, Slovenska, Španělska a Ukrajiny se kromě přednášek pro české i zahraniční studenty Ekonomické fakulty aktivně zúčastnili také workshopů o zkušenostech z oblasti mobilit studentů a pedagogů.
Поделиться